Brukar du rösta på @kdriks@twitter.com eller @liberalerna@twitter.com men tycker att DEMOKRATI är en viktig fråga? Prata med dina EU-politiker innan de röstar igenom nya EU-lagen !
👇
L @KarinKarlsbro@twitter.com
KD @skyttedal@twitter.com @LegaSve@twitter.com

👉Läs mer om TERREG här: piratpartiet.se/terreg/

Röstar du på @miljopartiet@twitter.com @MiljopartietEU@twitter.com och tycker att YTTRANDEFRIHET är viktigt? Berätta för dina EU-politiker vad du tycker innan röstningen om !

👇
@JakopDalunde@twitter.com
@ParHolmgren@twitter.com
Alice Bah Kuhnke

👉Läs mer: piratpartiet.se/terreg/

Röstar du på @sdriks@twitter.com och tycker att NÄTFRIHET är viktigt? Berätta för dina EU-repres. vad du tycker innan röstningen om ! (Och påminn dem om att det bara räknas om man trycker på RÄTT KNAPP!)

@JessicaStegrud@twitter.com
@weimers@twitter.com
Peter Lundgren

Läs mer: piratpartiet.se/terreg/

Röstar du på @Centerpartiet@twitter.com och tycker att NÄTFRIHET OCH DEMOKRATI är något som är viktigt? Berätta för dina EU-representanter vad du tycker så de vet inför den slutliga röstningen om !

@AbirAlsahlani@twitter.com
@emmawiesner@twitter.com

👉Läs mer: piratpartiet.se/terreg/

Röstar du @moderaterna@twitter.com men TROTS DET tycker att YTTRANDEFRIHET är något viktigt? Berätta för dina EU-representanter vad du tycker inför den slutliga röstningen om .

@ArbaKokalari@twitter.com
@jessicapolfjard@twitter.com
@tomastobe@twitter.com
@jorgenwarborn@twitter.com

Läs mer: piratpartiet.se/terreg/

Hey @CityPolicePIPCU@twitter.com It appears that one of your posts has been mysteriously deleted. It couldn't be in response to lots and lots of people saying that the claims you made in it was false, now could it?

Luckily we've got a screenshot of it for you.

Heja vårt Slovenska systerparti Piratska Stranka Slovenije (PSS) ( @piratskastranka@twitter.com ) som nu med sina 3,3 % är uppe och nosar på fyraprocentsspärren i senaste undersökningen! Bra jobbat! 😄🥳💪

. @AliceBahKuhnke@twitter.com @miljopartiet@twitter.com @MiljopartietEU@twitter.com röstar än en gång emot gruppen för att få igenom att våra rättigheter skrotas. Precis som våra övriga svenska representanter – Even Incir (S) och Tomas Tobé (M) – röstade båda för förslaget. ABK avstod istället för att rösta nej.

Vår fjärde gäst på vårt 15-årsjubileum i morgon är: ERIK LÖNROTH

Erik är styrelseledamot i organizationen Open source Sweden, som verkar för Ökad användning av öppen källkod Inom svenskt näringsliv.

Klockan 20.00 under punkten: Samtal om digital suveränitet och Open Source.

Vår tredje internationella gäst på vårt 15-årsjubileum den 2 januari är: Dóra Björt Guðjónsdóttir! Dóra har varit engagerad i det isländska Piratpartiet sedan 2016 och är för närvarande kommunpolitiker i Reyjavik.

Se hela programmet här: piratpartiet.se/15ar

Vår 2e internationella gäst på vår 15-årsjubileum 2 januari är: XEENARH! Hon leder "The Initiative for Equal Rights" som är en av de största LGBTQ-fokuserade organisationerna i den afrikanska regionen med över tio års erfarenhet inom mänskliga rättigheter. piratpartiet.se/15ar

Nu på lördag, 2 januari, har vi medlemsmöte då vi ska klubba vårt nya principprogram. Principprogrammet ligger till grund för vår kommande politik. Ta chansen att vara delaktig och påverka! Vår partiledare Katarina Stensson berättar mer. Mer info om mötet: piratpartiet.se/extramote-2021

🏴‍☠️To all our international friends! Come and celebrate our 15 year anniversary with us!🎉🤗
Saturday, January 2 at 17-21+

More information at piratpartiet.se/15ar

Welcome!😃

🏴‍☠️🏆🥳NOMINERA ÅRETS PIRAT!
Vi har beslutat att införa en årlig utmärkelse i form av Årets Pirat.

👉Vilken pirat tycker du har utmärkt sig under året?
📝Skriv ihop en nominering med motivering och skicka den till vår partisekreterare mattias.rubenson@piratpartiet.se senast 31/12

Vi presenterar vår första gäst på jubileumsfirandet 2 januari! PATRICK BREYER, MEP för Tyska Piratpartiet.

Klockan 18.15 Möter du Patrick då vi har punkten: Conversations with international pirates on making political impact.
Läs mer om programmet på: piratpartiet.se/15ar

🥳Piratpartiet fyller 15 år! Kom och fira med oss lördag 2 januari klockan 17-21+. Vi bjuder på samtal, tävlingar och umgänge! Du hittar program och deltagarlänkar på piratpartiet.se/15ar.

Välkomna!! 🎉🌟

Mikuláš Peksa (@vonpecka@twitter.com) our Czech MEP on the change in UN:s policy where Cannabis is no longer considered as dangerous as heroine.

european-pirateparty.eu/victor

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!