Ditt mjöl kan vara hur rent som helst, men hur ser dina övervakares mjöl ut?

I kväll tittar vi på film och betänker att det bara är fiktion. 😉

❗Ni missade väl inte debattartikeln i SvD från Piratpartiets Katarina Stensson och Måns Magnusson häromdagen?
✊🧐📰

Patrick Breyer, vår tyske Europaparlamentariker, deltar i förhandlingarna om TERREG - förordningen om terrormaterial på nätet. Efter torsdagens möte står det klart att risken för censurfilter och en hel del andra problem kvarstår i lagförslaget.

Patrick Breyer, tysk EU-parlamentariker för Piratpartiet, har lämnat ett juridiskt klagomål till sin lokala dataskyddsmyndighet. Klagomålet gäller det sätt vilket amerikanska nätjättar som Facebook och Google genomsöker privat kommunikation med automatiserade filter.

Det behövs ett glasklart undantag för parodi i den svenska lagen. Dagens praxis är inte tillräckligt tydlig, vilket det här fallet tydlig visat.

Massövervakning som den FRA:s signalspaning utgör har flera negativa konsekvenser för helt vanliga människor. Journalister slutar efterforska kontroversiella ämnen, färre kontakter tas med psykosocialt vårdande personal och människor börjar utöva självcensur av minoritetsåsikter.

Vi behöver utreda vad FRA faktiskt gjort, särskilt i sitt samarbete med NSA. Inte ge dem ytterligare befogenheter när de inte gjort sig förtjänta av det.

Det är så vackert så man blir nästan lite tårögd. Den politiska enigheten. Helt käbbelfritt.

2014 lovade Miljöpartiets partiledare Åsa Romson att man skulle arbeta för att stärka svenskarnas rätt till integritet. Bland annat genom att se över FRA, IPRED och datalagringslagen.

2020 har vi facit i hand. Det finns bara ett parti som värnar din integritet på riktigt!

Vår tjeckiske Europaparlamentariker @vonpecka@twitter.com har gjort en viktig insats i arbetet med EU:s jordbrukspolitik för att hindra korrupta oligarker från att fortsatt ha möjligheten att berika sig på EU:s pengar.

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!