DAG 18: ”Övervakningssamhället har sålts in som ett sätt att öka vår trygghet och säkra våra rättigheter, men allt det gett oss är slöseri med resurser, ett urholkat privatliv och otrygghet. Det är dags att riva övervakningssamhället.” – @stenssok@twitter.com

DAG 17: ”Istället för att yra om datalagring borde vår inrikesminister fundera på vad som egentligen ligger bakom Polisens fallande resultat.” – @_Mab_@twitter.com, Piratpartiets toppkandidat i EU-valet 2019

datalagring.piratpartiet.se/

DAG 15: Massövervakning är en ineffektiv brottsbekämpningsmetod, vare sig det gäller den svenska datalagringslagen eller världens största digitala övervakningsapparat vid NSA (National Security Agency).

Läs mer på datalagring.piratpartiet.se/.

DAG 14: ”Det är svårt att tolka inrikesministerns uttalanden på annat sätt än att han har haft som syfte att förmå teleoperatörerna att gå vid sidan av rättsordningen.” Anti Avsan, M

Citatkälla: riksdagen.se/sv/dokument-lagar

datalagring.piratpartiet.se/

DAG 13: ”I cannot imagine a more ’indiscriminate’ and ’arbitrary invasion’ than this systematic and high-tech collection and retention of personal data on virtually every citizen.” – Richard Leon, federal domare i USA

datalagring.piratpartiet.se/

DAG 12: "De uppgifter som leverantörerna är skyldiga att lagra kan sammantagna göra det möjligt att dra mycket precisa slutsatser om privatlivet för de personer vilkas uppgifter har lagrats." - Anti Avsan, riksdagsledamot M

datalagring.piratpartiet.se/

DAG 11: ”Domstolen slog i avgörandet fast att [datalagrings]direktivet innebar ett långtgående och synnerligen allvarligt ingrepp i rätten till privatliv och skyddet av personuppgifter.” – SOU 2017:75 (Datalagring – brottsbekämpning och integritet)

DAG 10: "Massinsamling av kommunikationsdata utan föregående misstanke är i grunden emot rättssäkerhet, går emot de grundläggande principerna om dataskydd och är ineffektivt." – Nils Muižnieks, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter

DAG 9: I det s.k. Tele2-målet framgår att operatören mottagit tusentals förfrågningar om uppgifter från deras datalagring. Det indikerar att datalagring aldrig handlat om att enbart bekämpa grov brottslighet eller terrorism.

datalagring.piratpartiet.se/

DAG 5: Datalagringsdirektivet kom till i syfte att arbeta proaktivt för att bekämpa terrorism. Ingen av de studier som publicerats om datalagring har kunnat visa på metodens generella effektivitet.

Läs mer på datalagring.piratpartiet.se/

DAG 4: ”Metadata berättar definitivt allt om någons liv. Om du har tillräckligt mycket metadata behöver du egentligen inte innehållet. Det är liksom lite pinsamt hur förutsägbara vi är som människor.” – Stewart Baker, tidigare chefsjurist på NSA

DATALAGRINGSKALENDERN DAG 3: Datalagringslagen handlar om insamling av metadata. Metadata är information om information. Det handlar alltså inte om innehållet i dina telefonsamtal, utan om var du är när du ringer dem, med vem du pratar, hur länge, och så vidare.

DATALAGRINGSKALENDERN DAG 2: ”Var och en har rätt till respekt för sitt privatliv och familjeliv, sin bostad och sina kommunikationer.” – Artikel 7, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

Citatkälla: eur-lex.europa.eu/legal-conten

datalagring.piratpartiet.se/

RT @echo_pbreyer@twitter.com

I have just submitted my first parliamentary question for written answer. It boils down to:
Do EU governments accept that indiscriminate data retention, including "restricted ", is illegal?

🐦🔗: twitter.com/echo_pbreyer/statu

RT @Ung_Pirat@twitter.com

Vår förbundssekretera, @piratmangeh@twitter.com, är på besök i och träffar våra tyska och tjeckiska EU-parlamentariker! 🇩🇪🇨🇿🇸🇪

🐦🔗: twitter.com/Ung_Pirat/status/1

RT @PiratePartyINT@twitter.com

Follow @Piratvision@twitter.com
channel of Sweden Pirate Party @piratpartiet@twitter.com on Twitch TV and join in on live streaming to chat or comment. 🏴‍☠️ m.twitch.tv/piratvision/profil

🐦🔗: twitter.com/PiratePartyINT/sta

RT @Ung_Pirat@twitter.com

Piratpartiet har ett officiellt konto på @instagram@twitter.com, instagram.com/piratpartietoffi … Se till att följa det och dela detta så att fler får reda på vad som händer inom ! @piratpartiet@twitter.com

🐦🔗: twitter.com/Ung_Pirat/status/1

RT @Engstrom_PP@twitter.com

Podd: "Jag vill legalisera " — Fråga vad du vill i P3

117 min med musik, 45 min utan

Jag argumenterar för att vi behöver en ny narkotikapolitik för att få ner dödstalen (från tunga droger), och ta bort cannabisinkomsterna från förortsgängen.

sverigesradio.se/avsnitt/13453

🐦🔗: twitter.com/Engstrom_PP/status

På lördag deltar vi i prideparaden under @stockholmpride@twitter.com för HBTQ-personers rättigheter!

Pridetåget som avslutar går från stadshuset till Pride park vid Östermalms IP med start kl.13.

Show more
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!