Trilogkompromiss nådd om massövervakning av privat kommunikation ift.tt/3vTfeKD

🇬🇧In the Czech Republic, the #Pirate electoral alliance keeps polling ahead of prime minister Babis' party. Elections in October. Will the next prime minister be a #pirate?
twitter.com/pollofpolls_EU/sta

Show thread

Österrike lägger fram förslag till implementering av upphovsrättsdirektivet ift.tt/33nHIjv

EU ligger inte på latsidan. Men läs följande mening extra noga, läs den så många gånger du behöver:

"Frankrike vill ändra EU:s fördrag och stadgan om de mänskliga rättigheterna för att EU-domstolen inte skall kunna stoppa direktivet."

femtejuli.se/2021/05/07/17-omr

Piratpartist på ytterligare en viktig position inför förhandlingarna om DSA ift.tt/3h8ixJR

Utskott i EU-parlamentet åsidosätter digitala rättigheter för att komma åt illegal streaming av sport-evenemang ift.tt/2Rs2mfm

Bristen på transparens runt Polisens hemliga dataavläsning väcker frågor ift.tt/3aYl8Sy

Dortmund går över till fri och open source mjukvara inom offentlig sektor ift.tt/3teI7PJ

🇬🇧I am honored to be participating in the #DigitalServicesAct #DSA negotiations as the Civil liberties committee’s LIBE opinion rapporteur.

Give us input on needed amendments using the public collaboration tool we have set up: greens-efa.eu/en/digital-servi

Show thread

Artikel 14 i Digital Services Act öppnar för troll och andra att censurera internet ift.tt/3gTymDZ

Problemen med uppladdningsfilter.
En liten film från @femtejuli@twitter.com

youtu.be/OqjRdy6eloM

Censurlagen TERREG antagen – om ett år får EU-myndigheter möjligheten att ta bort yttranden från internet ift.tt/3xCF3jO

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!