DAG 18: ”Övervakningssamhället har sålts in som ett sätt att öka vår trygghet och säkra våra rättigheter, men allt det gett oss är slöseri med resurser, ett urholkat privatliv och otrygghet. Det är dags att riva övervakningssamhället.” – @stenssok@twitter.com

RT @echo_pbreyer@twitter.com

First trilogue completed. Good news: Parliament team set to prevent and . Bad news: Governments and Commission not relenting.

🐦🔗: twitter.com/echo_pbreyer/statu

DAG 17: ”Istället för att yra om datalagring borde vår inrikesminister fundera på vad som egentligen ligger bakom Polisens fallande resultat.” – @_Mab_@twitter.com, Piratpartiets toppkandidat i EU-valet 2019

datalagring.piratpartiet.se/

RT @echo_pbreyer@twitter.com

France wants an EU digital regulatory agency to enforce failed ancilliary copyright - no thank you Mr Macron! euobserver.com/tickers/146278

🐦🔗: twitter.com/echo_pbreyer/statu

RT @echo_pbreyer@twitter.com

China's repressive regime cracks down even harder on anonymous Internet use and free speech: qz.com/1720832/china-introduce

I have taken Germany's mandatory SIM identification policy to court to defend our right to anonymous speech (case 50001/12).

🐦🔗: twitter.com/echo_pbreyer/statu

RT @stenssok@twitter.com

"Vilket samhälle står vi i nu, vilket samhälle vill vi se och hur kommer piratpolitik att föra oss från det tidigare till det senare?” - Viktiga frågor för mig och @piratpartiet@twitter.com att svara på. Vad tycker ni? tidningensyre.se/2019/15-oktob

🐦🔗: twitter.com/stenssok/status/11

RT @stenssok@twitter.com

Så stort tack till alla medlemmar för förtroendet och jag ser väldigt mycket fram emot alla politiska diskussioner, allt organisationsbyggande, alla stunts, alla dumma idéer på vägen mot de bra, och varje litet genomslag av våra ansträngningar. Hissa seglen!

🐦🔗: twitter.com/stenssok/status/11

RT @stenssok@twitter.com

2. Vi har efter två snabba val påbörjat långsiktigt strategiskt arbete som jag är otroligt sugen på att fortsätta driva och se resultaten av och
3. Har fått så starkt stöd av medlemmar att jag dels känner ett ansvar och dels att vi kan åstadkomma mycket tillsammans!

🐦🔗: twitter.com/stenssok/status/11

RT @stenssok@twitter.com

Igår fick jag medlemmarnas förtroende att leda Piratpartiet de närmaste två åren (minst).

Har funderat länge på om jag vill och kan göra detta och kom fram till att ja, det vill ja eftersom
1. Piratpartiet behövs och jag tror helhjärtat på vår politik och våra principer
... twitter.com/piratpartiet/statu

🐦🔗: twitter.com/stenssok/status/11

DAG 15: Massövervakning är en ineffektiv brottsbekämpningsmetod, vare sig det gäller den svenska datalagringslagen eller världens största digitala övervakningsapparat vid NSA (National Security Agency).

Läs mer på datalagring.piratpartiet.se/.

Under gårdagens Höstmöte valde vi in en ny partiledare som fick enhälligt förtroende. Stort lycka till @stenssok@twitter.com!⁠ 💜

piratpartiet.se/nyheter/pressm

DAG 14: ”Det är svårt att tolka inrikesministerns uttalanden på annat sätt än att han har haft som syfte att förmå teleoperatörerna att gå vid sidan av rättsordningen.” Anti Avsan, M

Citatkälla: riksdagen.se/sv/dokument-lagar

datalagring.piratpartiet.se/

RT @stenssok@twitter.com

@Moinois@twitter.com @piratpartiet@twitter.com Tack tack! Glad att få ta över ett parti på väg i positiv riktning mycket tack vare allt arbete du lagt ner Magnus!

🐦🔗: twitter.com/stenssok/status/11

DAG 13: ”I cannot imagine a more ’indiscriminate’ and ’arbitrary invasion’ than this systematic and high-tech collection and retention of personal data on virtually every citizen.” – Richard Leon, federal domare i USA

datalagring.piratpartiet.se/

RT @exoji2e@twitter.com

Stort grattis till @stenssok@twitter.com till ny partiledare för @piratpartiet@twitter.com!

🐦🔗: twitter.com/exoji2e/status/118

RT @johnnyolsson@twitter.com

Hör att @stenssok@twitter.com valts till ny partiledare för @piratpartiet@twitter.com

Awesome! 💪

🐦🔗: twitter.com/johnnyolsson/statu

RT @_Mab_@twitter.com

stort grattis till @stenssok@twitter.com
som precis valts till partiledare för @piratpartiet@twitter.com
!

🐦🔗: twitter.com/_Mab_/status/11833

RT @_Mab_@twitter.com

Och även ett stort grattis till @HPassmark@twitter.com som nyss valts till vice partiledare för @piratpartiet@twitter.com.

🐦🔗: twitter.com/_Mab_/status/11833

Show more
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!