Show more

RT @_Mab_@twitter.com

stort grattis till @stenssok@twitter.com
som precis valts till partiledare för @piratpartiet@twitter.com
!

🐦🔗: twitter.com/_Mab_/status/11833

RT @_Mab_@twitter.com

Och även ett stort grattis till @HPassmark@twitter.com som nyss valts till vice partiledare för @piratpartiet@twitter.com.

🐦🔗: twitter.com/_Mab_/status/11833

RT @_Mab_@twitter.com

stort grattis till @stenssok@twitter.com som precis valts till vice partiledare för @piratpartiet@twitter.com!

🐦🔗: twitter.com/_Mab_/status/11833

RT @Moinois@twitter.com

Det är med stor glädje jag ser att Katarina Stensson, @stenssok@twitter.com, blivit vald till partiledare för @Piratpartiet@twitter.com! Stort grattis till både dig och partiet!

🐦🔗: twitter.com/Moinois/status/118

DAG 12: "De uppgifter som leverantörerna är skyldiga att lagra kan sammantagna göra det möjligt att dra mycket precisa slutsatser om privatlivet för de personer vilkas uppgifter har lagrats." - Anti Avsan, riksdagsledamot M

datalagring.piratpartiet.se/

DAG 11: ”Domstolen slog i avgörandet fast att [datalagrings]direktivet innebar ett långtgående och synnerligen allvarligt ingrepp i rätten till privatliv och skyddet av personuppgifter.” – SOU 2017:75 (Datalagring – brottsbekämpning och integritet)

DAG 10: "Massinsamling av kommunikationsdata utan föregående misstanke är i grunden emot rättssäkerhet, går emot de grundläggande principerna om dataskydd och är ineffektivt." – Nils Muižnieks, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter

DAG 9: I det s.k. Tele2-målet framgår att operatören mottagit tusentals förfrågningar om uppgifter från deras datalagring. Det indikerar att datalagring aldrig handlat om att enbart bekämpa grov brottslighet eller terrorism.

datalagring.piratpartiet.se/

dag 7: ”Det är EU-rätten som sätter ramarna för den nationella lagstiftningen om datalagring för brottsbekämpande ändamål” – Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot Socialdemokraterna

Citatkälla: riksdagen.se/sv/dokument-lagar

datalagring.piratpartiet.se/ t.co/XRq5fCItsl

RT @exoji2e@twitter.com

Vi bör verkligen införa panoramafrihet i Sverige. @emanuelkarlsten@twitter.com skrev en bra sammanfattning:
gp.se/nyheter/sl%C3%A4pp-den-o

🐦🔗: twitter.com/exoji2e/status/118

DAG 6: Datalagring är ineffektiv brottsbekämpning. Det finns inga underlag för att den typen av tillgång till information om din och min digitala närvaro underlättar polisens arbete i större utsträckning.

Läs mer: datalagring.piratpartiet.se/

t.co/3QygEEz25j

DAG 5: Datalagringsdirektivet kom till i syfte att arbeta proaktivt för att bekämpa terrorism. Ingen av de studier som publicerats om datalagring har kunnat visa på metodens generella effektivitet.

Läs mer på datalagring.piratpartiet.se/

"När Sverige 1 oktober återinförde datalagring markerar det en tydlig vilja från de styrande partiernas sida att inte bry sig om våra grundläggande mänskliga rättigheter."

Debattartikel av @stenssok@twitter.com i @altingetse@twitter.com: altinget.se/artikel/piratparti

Att samla in metadata om alla medborgare, som datalagringslagen gör, är ett grovt ingrepp i vår rätt till privatliv. Det gör våra livsvanor transparenta för människor som inte har några skäl att kunna veta allt om oss och våra liv.

Läs mer på datalagring.piratpartiet.se/

DAG 4: ”Metadata berättar definitivt allt om någons liv. Om du har tillräckligt mycket metadata behöver du egentligen inte innehållet. Det är liksom lite pinsamt hur förutsägbara vi är som människor.” – Stewart Baker, tidigare chefsjurist på NSA

DATALAGRINGSKALENDERN DAG 3: Datalagringslagen handlar om insamling av metadata. Metadata är information om information. Det handlar alltså inte om innehållet i dina telefonsamtal, utan om var du är när du ringer dem, med vem du pratar, hur länge, och så vidare.

DATALAGRINGSKALENDERN DAG 2: ”Var och en har rätt till respekt för sitt privatliv och familjeliv, sin bostad och sina kommunikationer.” – Artikel 7, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

Citatkälla: eur-lex.europa.eu/legal-conten

datalagring.piratpartiet.se/

Show more
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!