Follow

RT @Delpeu@twitter.com

Quan en Joan, el Madiba català, abans de la cacera infame a la que ha estat sotmès per part dels enemics de la República i dels siete locos, avisaba que 'alguien nos quiere vender la moto'. Resulta que eren ells.

🐦🔗: twitter.com/Delpeu/status/1211

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!