Follow

Ques bonic quan la bona gent, les persones normals i corrents, no se n'adonen que començar dient "jo no sóc racista" i llavors passar a dir qualsevol burrada, els fa racistes i ignorants!

"Jo mai faria servir el terme Sudaca però els Llatinoamericans beuen massa i són molt poc treballadors" - un racista que diu que no ho és.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!