زمان ما تو محل هر کی فوتبال رو به صورت حرفه ای دنبال میکرد ازینا میپوشید

یکی که نه صدا براش مهم باشه نه قیافه نه هیکل نه پول نه ماشین و از همه مهم تر اخلاق هم براش مهم نباشه نیست تا منو دوس داشته باشه ؟

چتونه بابا برگردین
توئیتر برا جلب توجه شما آپدیت داده :(((((

دوست اونیه که با خودت میبریش بوتیک تو لباس خریدن کمکت کنه، همون که قبل عوض کردن آواتارت عکستو واسش میفرستی تا تایید کنه، اگه داری قدرشو بدون

من هر گونه ناشناس دادنی رو تکذیب میکنم :|

اگه شماره 14 آمریکا با اون ساپورتش کونی نیست پس چیه ؟

یکی ویس داد به ناشناس که من فداش ^_^

دلی نمونده که بخواد به کس دیگه ای برسه

به بچه کردم میگی عنتر خانوم خب ملومه توام این سیبیلو میخوای:((😂😂😂

تا حالا اینقد نگاه ابزاری نشده بود به من
عروسکم مگه که میخواید غالب کنید به هم ؟ -__-

مبرا اگه این توت میبینی مثل ایکه یه عنتر خانومی میخوادش که من بلاکش کردم
بیا بدیمش به همون :)))

بیاید ببرید تحفتونو نخواستم من ازش میترسم حقیقتش

خارجیا رو بلاک کنید من بیشتر دیده شم

مال خودتون ولی خودش منو انتخاب کرده اگه دستتون خورد بهش با سیبیلاش کتکتون زد دیگه پای خودتون

قدیما دست پیشو میگرفتن پس نیوفتن
الان دست پس رو میگیرن که پس نیوفتن
کلا پررو پررو حاضر نیستن پس بیفتن

دهانت را میبویند ، مبادا حال کسی را پرسیده باشی تا بگویند لاس زده

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit