Follow

Hoe werkt ‘’ en ‘’ eigenlijk, in een stad als ? In gesprek met David Kok van de in Almere, hij schreef er een boek over. 'nudging de '

terugluisteren: potkaars.nl/blog/2018/12/21/nu

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!