Follow

Właściwościami przypominają te wykonane z emaliowanej blachy. Trzeci rodzaj materiału to żeliwo. W przypadku tego materiału podkreśla się przede wszystkim jego niezwykłą wytrzymałość a także utrzymywanie temperatury potrawy przez długi czas. Jak więc widzimy, wybór kociołków jest naprawdę ogromny.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit