Follow

Kancelaria adwokacka świadczy porady z zakresu wielu gałęzi prawa oraz reprezentuje klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstwa przed urzędami, sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i wieloma innymi organami. Charakteryzuje ją nowoczesne podejście do każdej sprawy - również z uwzględnieniem działań nietypowych. Kancelaria zajmuje się także sporządzaniem umów i przygotowywaniem specjalistycznych opinii prawnych.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit