Follow

Periodontologia - jedna z dziedzin stomatologii
Choroby przyzębia dotykają niestety wiele osób. Pod względem częstotliwości ustępują jedynie próchnicy. Zalicza się do nich ogólne choroby dziąseł, różnego rodzaju stany zapalne przyzębia i jego wady - wrodzone oraz nabyte. Periodontolog jednak zdecydowanie najczęściej spotyka się z paradontozą. Przyzębie to ogół tkanek miękkich i twardych, które otaczają ząb, a ich zadaniem jest jego unieruchomienie w zębodole.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit