Follow

Przykładowo, filtry węglowe zachęcają głównie z tego powodu, że nie są drogie i są szeroko dostępne. Negatywem tej metody jest wymóg częstego uzupełniania w wodę dzbanka z filtrem, a także comiesięczna potrzeba wymiany takiego filtra. Filtry oparte zaś o odwróconą osmozę są bardzo wydajne, mogą działać latami bez potrzeby konserwacji urządzenia, jednak w porównaniu z poprzednikiem, są stosunkowo drogie.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit