Follow

Swego czasu, jak potrzebowaliśmy się napić wody "kranówki", należałą taką wodę przede wszystkim zagotować. Czasy jednak się zminiły i obecnie na każdym kroku jesteśmy zachęcani do spożywania wody prosto z kranu. Jak widać, sytuacja diametralnie się zmieniła.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit