Follow

Jakie mamy rodzaje filtrów do wody wbudowane w dystrybutory wody na aquasolution.pl/12-dystrybutor ?

W tym momencie do najpopularniejszych należą filtry do wody bazujące na węglu aktywnym oraz rozwiązania, które wykorzystują zjawisko odwróconej osmozy. Jeżeli chodzi o pierwszy rodzaj, to tutaj wykorzystywany jest efekt sorpcji niepożądanych substancji w chropawym tworzywie węglowym. W tym drugim zaś odwrócona osmoza, innymi słowy odwrotność dyfuzji z zastosowaniem półprzepuszczalnych membran.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit