Follow

AIXÒ ÉS MOLT GREU!
---
RT @ekapic
Anem a provar l'usuari més "cutre" en el món de software. De primer de pentesting.

Hi entra. I com a Administrador. 😮
twitter.com/ekapic/status/1445

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!