Follow

Mozilla Firefox is een van de meest populaire webbrowsers die er zijn, en niet voor niets. Het is snel, veilig, open-source, en het wordt ondersteund door een organisatie die uw privacy daadwerkelijk respecteert.

Meer info zie: privacy-tools.nl/blog/firefox-

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!