Follow

Een van de meest voorkomende vragen die gebruikers hebben als het gaat om privacy is over berichtendiensten. Het lijkt erop dat ze bijna allemaal een bepaald niveau van privacy of encryptie noemen om de gebruiker te verleiden zich aan te melden voor hun dienst, maar hoe weet u zeker dat u gebruik maakt van het meest veilige, privacy-vriendelijke platform?

Meer info zie: privacy-tools.nl/blog/het-kiez

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!