Follow

Er is een enorm probleem in de privacy wereld. Websites, social media-accounts en andere platforms komen voortdurend uit het niets tevoorschijn en vertellen u dat u de beste service ooit moet kopen om al uw privacyproblemen op te lossen, wat dat ook moge zijn. Deze websites maken vaak gebruik van marketingteams om ervoor te zorgen dat hun “beoordelingen” zijn wat u als eerste ziet wanneer u met uw onderzoek begint.

Meer info zie: privacy-tools.nl/blog/het-prob

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!