To 73 ίσχυσε νέος ΓΟΚ ο οποίος απαγόρευε τα έρκερ. Τα έρκερ είναι οι κλειστοί εξώστες, που ξεκίνησαν σαν αρχιτεκτονικό στοιχείο αλλά κατέληξαν να είναι απλά ένας τρόπος να κερδίσουν οι κατασκευαστές μερικά εκατοστά χρήσιμου χώρου

In 73 a new regulation disallowed bay windows. Bay windows were originally an architectural feature, but they soon devolved as a way to get a few more inches of space.

photo #1: teucris.net/κλειστοί-εξώστες-έ


Το πρώτο χτύπημα ήρθε πολλά χρόνια πριν, λίγο πριν τον πόλεμο όταν η κυβέρνηση Μεταξά μείωσε το μέγιστο πλάτος τους από 1.40 σε 40εκ. Αυτό κωδικοποιήθηκε στον ΓΟΚ55. Παρ'όλα αυτά μέχρι και τα 60's τα έρκερ ήταν παντού

The first blow to bay windows (called erkers) came years before, when in 1937 the maximum width was modified from 1.40m to 0.40 probably because of the same kind of abuse. Through the 60's however erkers were everywhere.


Στην αρχή του 70 τα έρκερ άρχισαν να εξαφανίζονται για χάριν μακρύτερων ανοικτών εξωστών. Ο ΓΟΚ73 μάλλον απλά επισημοποίησε τη νέα πρακτική. Το 2ο κτίριο έχει έρκερ αλλά κρυμμένα πίσω από προέκταση του μπαλκονιού.

In the early 70's the erkers started disappearing in favor of longer balconies. The new look was cleaner and more modern. The '73 GBR probably just followed the trend of the time. Note the hidden erkers in the second building.


Αυτά για σήμερα, νομίζω την επόμενη φορά θα είμαστε έτοιμοι για τα 80's.

Καθώς θυμάμαι το τέλος εκείνης της δεκαετίας, έστω και αμυδρά, ανυπομονώ να σας πω γι'αυτήν.

Στη φωτό το κοντράστ του 60 με το 70

That was it for today, I think next time, we can move closer, to the 80's

Looking forward to it as I vaguely remember the tail end of that decade.

In the photo, a 60's foreground to the late 70's highrise


Missed me?

Time to talk about the again. In 1981 the Greek people voted for "change", But change wasn't just the new socialist government slogan. It what was about to come. Including the

In 1954 there were 15000 cars in Greece. By 1985 there were 1250000, or 83 times more!

Athens doesn't have enough space for all the cars. The previous GBR of '73 allowed the pilotis, or the building of multiresidences on pillars to allow for ground floor parking, but this wasn't enough for the constructors to embrace it. Very few multiresidences actually did have pilotis before 1985.

Thus in 1979 it becomes mandatory to create parking spaces with each building. However the constructor was allowed to pay instead, and most did. The idea was for the state to create these parking spaces, something that never happened, creating a sea of cars on every street.

The style changes immediately as if a switch was flipped on the turn of the decade. Exposed concrete, and curvy or chamfered corners are the new trends. The colors, just like everywhere else (fashion, makeup, tv sets) become warmer and more vibrant. Aluminium, usually bare, is now a must in doors and windows. Balconies grow in depth and are now called verandas.

In 1985 the GBR has it's biggest overhaul since its inception. The "continuous system" is no more and the building can be more freely positioned in the plot, allowing even bigger balconies as it moves towards the back. For the first time, provisions are made for the accessibility of all floors to wheelchairs, the elevator grows bigger and the grandiose entrance staircases are officially a thing of the past.

The has changed forever.

The maximum allowed building height is not anymore calculated as a product of the maximum number of stories but it is derived by the "imaginary solid" we saw at the beginning of this journey. The result is slightly taller multiresidences but with much more, shorter floors.
If I get up right now I can touch the ceiling :-P

I'm not yet finished with the 80's I have something interesting to show you, but I'll leave you wondering till next time.

Have a wonderful evening, I'm going out for a beer! 🍺

Hi again! The break between our tootstorms here has been getting longer and longer but since I'm doing this just for fun, work and general tiredness doesn't leave enough energy to research every day.

We where back at the 1980's. The kids of the 80's in Athens were in a great majority first generation Athenians. A very usual question during introductions in class was "Where are you from?" meaning, where did your parents come from.

I'd like to be able to have interior photos for this journey. I thought of trying to sneak into multiresidences pretending to be handing out flyers but it's too much of emotional effort to deal with suspicious residents.

However, due to the awesome work of the people of Athens Technopolis and the GR80's exhibition I have photos from a mock apartment as it was in the 80's. The apartment itself is (supposed to be) older. They even had actors dressed in 80's clothes!

For anybody that would like to immerse in another time and place, here are 360° photos of the apartment. Taken with google cardboard camera.

c.d-e.gr/s/ncjB2NvrF5CoFx9

Athens reaches a population plateau right about 1981. In the whole decade it is going to grow by a mere 50k people (inner city) and 100k people (prefecture) leading to a city of 3 and 3.5 million respectively.

The building of the picture was (according to the plaque on the entrance) in 1980 but it looks like the building permit was issued before 1973 (notice the bay windows/erker). The materials used though reveal it's age (aluminium/plastic)

Even in 2011 and after the first ever population decline, Greece has 3 entries in the most densely populated areas in the world. 1 neighborhood in Thessaloniki (18th) and two in Athens (28th and 29th).

In 1980, in a world with 4.5b people these areas were probably in the top 10.

The despite its limited height can gather many many people together.

A favorite song-maker has written a song about the , life so close to strangers, and the balconies we all spent so much time on, watching the others on their own balconies across the street.

youtube.com/watch?v=3zAoknfusn

He talks about the girl that comes out to smoke, the swallows that made their home under the ledge, the party on the apartment across the street and the bedsheets, hanging to dry.

Lyrics in the description, gtranslate does an okay job if you want to know what it says

Bye for now, next time, the ninenties, whatever that means ;-)

o/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!