It's been a while! I promised you a tour around the of Athens. There are quite a few. I visited four or five of them in various states of decay and their pictures will accompany the commentary.

Πάει λίγος καιρός ε; Σας υποσχέθηκα μια βόλτα στα της Αθήνας. Υπάρχουν μπόλικα. Επισκέφθηκα 4-5 από αυτά σε διάφορες καταστάσεις αποσύνθεσης. Οι φωτογραφίες τους θα συνοδεύσουν το σχολιασμό.

📷 Atrium Center

Malls have been a staple of the American way of life for the greater part of the 20th century. The name however didn't appear until 1957. In Greece, they weren't a thing until the 90's and the name Mall appeared in mid 00s

Τα μεγάλα εμπορικά κέντρα ήταν μια Αμερικανική πραγματικότητα για το μεγαλύτερο μέρος του 20ού αιώνα. Ο όρος mall εμφανίστηκε όμως το 1957. Στην Ελλάδα τα εμπορικά πήραν μπρος στα 90s και η λέξη mall πρωτοήρθε το 2005

Malls usually have a certain kind of architecture that aims to (a) maximise sales and (b) maximise occuppancy. Mall owners are usually an entity that attempts to bring customers to the mall by advertising and management

Τα εμπορικά κέντρα έχουν ειδική αρχιτεκτονική η οποία σκοπεύει (α) στην αύξηση των πωλήσεων και (β) στην αύξηση της πληρότητας. Οι ιδιοκτήτες των mall προσπαθούν να ενισχύσουν το κέντρο με διαφήμιση και διαχείριση.

📷: City Plaza

Malls also always have one or multiple "anchors". Large retailers that draw customers by themselves such as supermarkets or department stores. Anchors are always placed so that the customers must pass through other stores to reach them

Τα mall έχουν πάντοτε ένα σουπερμάρκετ ή πολυκατάστημα τοποθετημένο έτσι που να χρειάζεται να περάσεις από πολλές βιτρίνες για να πας εκεί. Αυτό φέρνει κίνηση στο εμπορικό.

📷: Ermis center

There's a lot about the design of a mall that matters: people should see people moving around from the outside but stores must be only accessible from the inside, in order to "capture" the customer into the mall

Όλες οι λεπτομέρειες έχουν σημασία: οι περαστικοί πρέπει να βλέπουν την κίνηση των πελατών μέσα στο mall αλλά τα καταστήματα πρέπει να είναι προσβάσιμα μόνο από μέσα για να φέρουν τον κόσμο στο κέντρο

Another detail is that escalators should be arranged in a way that you have to pass in front of stores to ascend to the next level so rarely two ascending escalators are above each other.

Μια ακόμα λεπτομέρεια είναι πως οι κυλιόμενες συνήθως είναι διατεταγμένες έτσι ώστε να πρέπει να κάνεις έναν κύκλο μπροστά από τις βιτρίνες για να ανέβεις στον πιο πάνω όροφο.

📷: psychiko center

The other super-important thing in a mall design is the retail mix. Picking the right anchor and stores for the intended audience is hard work and might make or break a mall. If you go and fill up a mall with premium brands in the most deprived area nobody will attend.

Επίσης σημαντικό είναι το μίγμα καταστημάτων. Η επιλογή π.χ. ακριβών ονομάτων σε εμπορικό υποβαθμισμένης περιοχής είναι συνταγή αποτυχίας.

Finally it's imperative that a mall opens with quite some fanfare and most, if not all, stores occupied. There's nothing harder than to bring customers into a half-empty mall.

Τέλος είναι σημαντικό ένα εμπορικό κέντρο να είναι πλήρες από την αρχή και τα εγκαίνια να είναι εντυπωσιακά. Είναι πολύ δύσκολο να φέρεις τον κόσμο σε ένα μισοάδειο mall.

Greek constructors made all kinds of mistakes by thinking that a mall (the preferred term of the era being shopping centre) is just a retail

Οι Έλληνες κατασκευαστές πίστεψαν πως το εμπορικό κέντρο ήταν απλά μια με καταστήματα. Μεγάλο Λάθος.

📷: COSMOS center

One can see anchors accessible from the outside of the mall, no grand opening, missing anchors and even missing management. I suspect some just sold the stores leaving the management to the council of owners

Βλέπουμε σουπερμάρκετ που είναι προσβάσιμα απ'έξω, έλλειψη μεγάλων καταστημάτων, έλλειψη διαχείρισης, εκκίνηση χωρίς εγκαίνια. Υποψιάζομαι πως μερικά κέντρα απλά πουλήθηκαν κομματιαστά αφήνοντας τη διαχείριση στο συμβούλιο ιδιοκτητών

Back then I thought that the good weather and established open-air markets posed too much of a competition for malls to get a foothold. Until 2005 when "The Mall of Athens" opened its doors and quickly propelled to 10m customers per year.

Νόμιζα πως οι ανοικτές αγορές και ο καλός καιρός ήταν πολύ μεγάλος ανταγωνισμός για τα κλειστά εμπορικά και γι'αυτό αποτύγχαναν. Όταν όμως άνοιξε το TheMall άλλαξα γνώμη

Still these mini-malls did have their heyday, when their little fountains were lit in color, their glass elevators went joyfully up and down and the escalators still worked.

Παρ'όλα αυτά τα εμπορικά της Αθήνας είχαν και τις καλές τους μέρες που οι γυάλινοι ανελκυστήρες τους ανεβοκατέβαιναν καθρεφτίζοντας στο πανταχού παρόν γυαλί και οι κυλιόμενες περνούσαν ήσυχα πάνω από τα χρωματιστά συντριβανάκια.

One can't not notice that they are very much alike. A product of their time, in so many ways. The panoramic elevators, the (now dead) escalators, the internal atrium, the blue-tiled fountains with colored lights...

Δεν μπορείς πάντως να μην παρατηρήσεις τις ομοιότητες. Προϊόν της εποχής τους αδιαμφισβήτητα. Οι πανοραμικοί ανελκυστήρες, τα συντριβανάκια με τα μπλε πλακάκια, οι κυλιόμενες, το αίθριο εσωτερικά...

All these features show the extreme optimism of the 90s. There will always be someone to tend the plants, clean the fountains, maintain the escalators. Ironically these are the same features that today scream abandoned

Όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν την εξαιρετική αισιοδοξία του 90. Τώρα στη νέα εποχή κάποιος πάντα θα φροντίζει τη φύτευση, το συντριβανάκι, τις κυλιόμενες: όλα αυτά που σήμερα φωνάζουν εγκατάλειψη

However are not a uniquely Greek problem. Online shopping has eaten away from retail revenue and malls are dying in the US with an unprecedented rate. This along with the recession killed the few that did it right too.

Παρ' όλα αυτά τα δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό ζήτημα. Ακόμα και στις ΗΠΑ τα εμπορικά πεθαίνουν με ρυθμό χωρίς προηγούμενο. Η κρίση και το ηλεκτρονικό εμπόριο χτύπησε και τα ελάχιστα πετυχημένα εμπορικά.

That is all folks for today. We're getting close to the end. Two more decades to cover till we reach today.

Have a great night!

Αυτά είχα να σας δείξω για σήμερα, πλησιάζουμε προς το τέλος. Έχουν μείνει δυο δεκαετίες μέχρι και το σήμερα.

Καληνύχτα.


Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!