@rafaespada Ba aukera politak dituzu! Nik egin nuen salto -ra baina oraindik ez dut migrazio osoa egin...
Animo!

@izaro hori begiratzen ari naiz, baina prestamo txiki bat daukat laboralean... baina bukatu ondoren... Ezkerrik asko!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Follow friends and discover new ones. Publish anything you want: links, pictures, text, video. This server is run by the main developers of the Mastodon project. Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!