Follow

Електронно гласуване в "Да, България". Няколко съвсем ясни и близки позитиви от цялата тази работа. Браво на замесените!

yovko.net/e-voting-yes-bulgari

· · Web · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit