Fuck You, #Quora !!! 😡

За пореден път, голям сайт с много потребители е хакнат и потребителската информация е компроментирана. 😡 🤦‍♂️

Quora поне си признават гафа сами и не се покриват, но каква файда от това. 🙄

@Damianoff нали не са те хакнали теб директно, не се ядосвай толкова, 😜 тези съобщения вече се превърнаха в рутинен прес релийз за повечето големи сайтове. :kappalul:

Follow

@crimssy @Damianoff Тенденцията е ясна, пък и сигурността винаги е била въпрос на усещане (и познаване на средата). :)

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!