رامین boosted

@UbuntuIranParty لباس قرمزه رفت کیک بخوره، بهش بگین کم بخوره به همه برسه 🤣

@UbuntuIranParty کیک که نمی‌دین، لااقل چایی بدین

@UbuntuIranParty تا کیک نخوریم، آروم نمیگیگیریم

@UbuntuIranParty ترکیب ارسطو با توروالدز هم چیز خوبیه

@UbuntuIranParty قاقا داریم؟ لینک دانلود کیک از کجاست؟ اون تی‌شرت قرمزه کجا رفت؟

@UbuntuIranParty شما رو نمی‌دونم ولی من دلم پر میزنم برای کیک
می‌دونم قسمت نمیشه ولی میخوامش

@UbuntuIranParty بایرام گودرزی هستم، کیک می‌خوام

هر کی هر چی گم کرده اعلام کنه

@UbuntuIranParty آلن پاپ هم در توئیتی یزد لاگ رو تحسین کرده

@UbuntuIranParty واسه فردا صبح کله پاچه هم میدن؟؟

@UbuntuIranParty صدای سالن پایین توی سالن بالا میاد

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit