دوباره یه سرور گرفتم، برای دانلود انیمه. نتفلیکس هر چی انیمه که من میخوام ببینم رو آلمانی داره. تورنت میگیرم رو سرور مجددا و دانلود میکنم.

Follow

@fzero

هیچ وقت نتونستم مثل انسان انیمه‌ ببینم. شروع می‌کنم ۳ - ۴ روز بعد اصلا یادم میره چی می‌دیدم کجاش بودم اصلا انیمه چیه...

فقط Death Note رو فکر کنم تا تهش رفتم.

· · Web · 1 · 0 · 0

@ravexina منم گاه و بیگاه نصفه ولش میکنم، ولی معمولا برمیگردم بهشون :))

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit