Ben weer een podcast aan het opnemen en we hebben het nu over Mastodon. Deze week in je podcastspeler…

Follow

En over Fediverse in het algemeen.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!