@rhachmann så er det jo med super tillid, at Aula placeres på AWS. 🤥

@Uffepost Ja, hvis man i det digitale univers tror på superhelte, der kun vil udrette 'det gode', så skal man lige foretage et realitycheck. Vores børn og unges gøren og færden i skolen bliver i fremtiden én stor skueplads for forskellige interessenter. Måske ikke i morgen eller næste uge, men...

@Uffepost men så er det jo godt vi har GDPR og så stor fokus på sikkerhed i DK. 🙈

@rhachmann Der burde man imo som offentlig instans gå forrest og vise, at man kan tilbyde funktionelle løsninger, hvor man ikke gør sig afhængig af kæmpe kommercielle firmaer, som har flossede etiske standarder, der ikke vægter brugerens privatliv. computerworld.dk/art/248054/ko

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!