Denne blev for nyligt delt på FB som en måde at skabe progression i skolens arbejde med it. Det er en plakat der skal hænge synligt rundt om på skolen. Så lærerne (og elever) bliver mere opmærksomme. Et spændende bud? hvad tænker I andre?

@rhachmann hmm, hvad er mon præmissen for at lave oversigten. Grundlæggende handler det om, hvordan man forstår 1. Teknologi-tingen (ontologisk) og 2. Tilgangen til undervisning (epistemologisk). Jeg forstår f.eks. Book Creator som en polypotentiel ting, hvor det, som tingen står i relation til er helt afgørende for, om tingen har potentiale/gir mening. Her virker modellen alt for reduktionistisk, da det ser ud som om, at det er klassetrin, der gør forskellen på om BookCre giver mening eller ej.

Follow

@Uffepost tror præmissen er at få flere lærere til at bruge it, skabe en fælles retning og progression op gennem skoleforløbet. Men jeg sidder med de samme tanker omkring relation mellem teknologi og indhold. Og om det er den digitale grundpakke" eleverne skal ende ud med have kompetencer indenfor.

@rhachmann @Uffepost jeg forstår ønsket om at ville skabe fælles viden om og fokus på hvad opgaven er.
Men lige netop denne progression synes jeg er meget fokuseret på teknologi. Og på delvis perifere sådanne. Synes der burde være mere fokus på typografier, layout, formatering i tekstbehandling, formler i regneark, søgning på nettet, organisering af indhold, samarbejde med email og projektstyring, udvikling af websider og programmering af simple apps.

@rhachmann @Uffepost og så handler det jo mere end noget andet om kritisk forholden sig til kommunikation, nyheder, kommercielle tekster, brug af data, koncentration af magt osv.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit