Denne blev for nyligt delt på FB som en måde at skabe progression i skolens arbejde med it. Det er en plakat der skal hænge synligt rundt om på skolen. Så lærerne (og elever) bliver mere opmærksomme. Et spændende bud? hvad tænker I andre?

Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!