@Uffepost @tgislev Gode pointer og er helt enig - et spørgsmål er så, hvem der skal føre denne diskurs og hvor? Lærerne, lederne, fagudviklerne, forskerne, STUK... om med hvilket udgangspunkt? Det kan hurtigt ende i samme ufrugtbare cirkus som digital dannelses-diskussionen, hvor alle råber op uden blik for de forskellige aktørers livsverden, felter og interesser. Et andet (åbent) spørgsmål er om hhv design og tek. som videnskaber er konsistente nok til at kunne argumentere ud fra?

@Uffepost helt enig i at det er en problematik som er vigtigt at få diskuteret. Ved ikke om informatik kan reduceres til en så snæver tænkning, men du har ret i at man i forsøgets beskrivelser (og Oles bog) er meget optaget af især analyse/producent/programmeringsdelen. Synes der tegner sig et andet billede i prototyperne, hvor fagudviklerne er mere fokuseret på at tilføre fantasi, kreativitet, myndiggørelse til begrebet. Men ærgerligt hvis projektet overordnet tegner det billede du beskriver.

@Uffepost ... tror det kommer meget an på hvem der taler... i FSK-forsøget er der søgt at skelne mellem teknologi og artefakt. Men mange finder distinktionen svær at forstå fordi teknologi går fra et konkret hverdagsord til et abstrakt teknologifilosofisk begreb. Det gør det svært at gå et spadestik dybere og diskutere om og/eller hvorfor denne teknologiforståelse er vigtig, relevant og hvad vi vil med den i forhold til skolen og eleverne.

@Uffepost tror præmissen er at få flere lærere til at bruge it, skabe en fælles retning og progression op gennem skoleforløbet. Men jeg sidder med de samme tanker omkring relation mellem teknologi og indhold. Og om det er den digitale grundpakke" eleverne skal ende ud med have kompetencer indenfor.

Denne blev for nyligt delt på FB som en måde at skabe progression i skolens arbejde med it. Det er en plakat der skal hænge synligt rundt om på skolen. Så lærerne (og elever) bliver mere opmærksomme. Et spændende bud? hvad tænker I andre?

@Uffepost men så er det jo godt vi har GDPR og så stor fokus på sikkerhed i DK. 🙈

@Uffepost Ja, hvis man i det digitale univers tror på superhelte, der kun vil udrette 'det gode', så skal man lige foretage et realitycheck. Vores børn og unges gøren og færden i skolen bliver i fremtiden én stor skueplads for forskellige interessenter. Måske ikke i morgen eller næste uge, men...

@makb99 @Uffepost bruger selv Tusky (gratis) til Android. Virker upåklageligt og har gode genvejsknapper til vedhæftninger, links osv... funktionel og clean :owi:

Hvis man skulle lave en progression i, at lære eleverne (håndværket) at programmere i skolen - hvor skulle man så starte og slutte? Tænker her i helt konkrete devices, programmer og programmeringssprog.

@jeppeb Her har du mere viden end jeg og jeg har ikke et kvantitativt forskningsbelæg herfor, men ser man på mængden af læsetest, nationale tests, prøver og alle mulige andre målinger af eleverne forekommer det mig, der er sket en markant stigning siden 2006. Er med på, at det hele ikke er test, men den praksis jeg møder på skolerne (især udskolingen)er der enormt fokus på disse målinger og de fylder meget i hverdagen. Da jeg selv forlod fsk fandtes begrebet "testkultur" ikke på lærerværelset.

@Uffepost jeg tænker her ikke al undervisning, så det mener jeg godt det kan uden instrumentalisering som konsekvens. Som @jeppeb påpeger kan tests noget, eks. påpege specifikke udfordringer, der igen kalder på specifikke didaktiske opmærksomhedsfelter. Det er brobygningen mellem testresultater og didaktisk tænkning jeg er på jagt efter. Ikke at undervisning baseres på tests. Jeg oplever (sat på spidsen) i praksis at tests enten forkastes eller leder til uansvarlig undervisningspraksis.

@jeppeb måske hænger det sammen med, at det er svært at gennemskue og omsætte testresultaterne, fordi de bevæger sig på et andet niveau end didaktikken. Hvis man kunne skabe oversættelsesteknologier fra test til didaktisk planlægning, tror jeg det ville være en kæmpe hjælp for lærerne og dermed indirekte også eleverne.

@jeppeb Jeg er helt enig i at tests kan noget og kan være givende måleinstrumenter, når de er velovervejede og gennemarbejdede. Er ikke imod tests som sådan og af princip. Men jeg har svært ved (trods åbenhed herfor) at finde bevisførelse for at den øgede testning medfører en øget kvalitet i undervisningen og en øget faglighed hos eleverne. Og ikke mindst imødekommer formålet med skolen på bedre vis.

Til MACbrugere er hyperspace en fin lille client, der er ren og uden for mange "se-hvad-man-kan"-dingenoter..

@evafog: Velkommen til :-) We hear you, we see you... you are not alone in the dark.

@jeppeb - man kunne også spørge: Har vi overhovedet brug for tests for at give eleverne undervisning af høj kvalitet? - og hvad med eleverne? Hvad kan de bruge testene til? Måske er den nytænkning der skal til, at eleverne i højere grad blev inddraget i udarbejdelsen af vurderinger og evalueringer. Evnen til at sætte sig mål samt opmærksomhed og evaluering af egen proces er for mig vigtigere end, mekanisk, at svare på spørgsmål der er kontekstløse og usammenhængende.

@jeppeb tusky fungerer rigtig fint. Og en AU-server lyder også fint. Og så må vi løfte i flok og trutte på div medieplatforme... lad os få gang i noget wwwAktivisme mod privacy-washing, misbrug og dets lige... føler mig næsten gymnasie-ung...*hvor er mine Nirvana-lp'er?*

This is a fun site with lots of tutorials for physical computing and hardware hacking projects

thenewstack.io/author/rob-reil

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit