Follow

"Som grön avskyr jag när såväl staten som kapitalet reducerar människan till undersåte, till kugge vars värdighet mals ner oavsett om det sker genom diktatorer som i Östtyskland och Francotidens Spanien eller genom Wall Street och bolagskonglomerat." - Birger Schlaug
schlaug.blogspot.com/2019/08/l

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!