Follow

Framing av energifrågor för att lyfta förnybart & göra livet svårare för olja, gas och kol vadarframing.se/for-att-losa-k @mokka@twitter.com @Leksis@twitter.com @Tuulikas@twitter.com Mer om framing på @VadArFraming@twitter.com

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!