Follow

"opinionsbildning är en långsiktig verksamhet. Investeringar i människor och idéer är en kortsiktig utgift men kan mycket väl löna sig på lång sikt, vilket exempelvis Hayek ofta påpekade. Politisk förändring är i sig en konsekvens av ett förändrat intellektuellt klimat, inte tvärtom. För att lyckas med en sådan förändring krävs finansiell uthållighet, ideologisk övertygelse och organisatorisk förmåga." di.se/debatt/svarare-for-narin

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!