@rikard Det var väldigt trevligt att se lite politiker ge krisen den uppmärksamhet den behöver. Hoppas på en ordentlig debatt här

@tomas Verkligen. Skulle dock vilja se ännu större åtgärder än de Jens Holm föreslår, till exempel stryp koldioxidutsläppen mer och snabbare.

@rikard Ja. Hur som helst är det tydligt att alla ståndpunkter som inte innebär att man tillsammans sätter sig och funderar på lösningar är fullkomligt orimliga. Håller utkik på Agenda vem som inte har koll på situationen.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit