Follow

"Detta är inte ett försvar för Kinas klimatpolitik, låt mig understryka det. Men att hänvisa till Kina när man inte vill agera på hemmaplan är ett sätt att dölja det faktum att vi i Sverige, trots vår litenhet, tillhör de rikaste i världen. Koppling mellan rikedom och utsläpp är stark och vi kan inte skylla ifrån oss bara för att något annat släpper ut mer. Kina får inte vara en ursäkt för att inte handla." dn.se/kultur/nina-wormbs-sa-an

@rikard Jag ser väldigt mycket dålig attityd mot Kina, och med tanke på vad vi får höra i vår nyhetsbubbla är det inte så konstigt. Men att hålla oss till varsin bubbla kommer inte att duga om vi vill göra en global klimatomställning...

@tomas Sant. Omställningen från nuvarande nyhetsförmedling till något som fungerar, för alla sorters nyheter, lär ta lite tid att utveckla. Det kanske sker parallellt med klimatarbetet, känns som två insatser med ungefär samma tidshorisont.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit