Eindelijk was er een voorstel voor betrouwbare online identificatie voor burgers: de Wet digitale overheid. Maar nu de overheid bekendmaakt wie ons online mogen authenticeren en wat daarvoor de voorwaarden zijn, lijkt het behoorlijk mis te gaan. waag.org/nl/article/ontwerp-on

@waag is goed bezig met .
Ik heb het ook op LinkedIn gezet.
linkedin.com/posts/jessevdhove

@waag is goed bezig met .
Ik heb het ook op LinkedIn gezet.
linkedin.com/posts/jessevdhove

Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!