@waag is goed bezig met .
Ik heb het ook op LinkedIn gezet.
linkedin.com/posts/jessevdhove

Follow

@Piratenpartij , wat vonden jullie van de aandacht voor de risico's bij ?

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!