Mennen is een grote hobby, werken met paarden en mensen een passie.

Samen met In-de-hand is het mogelijk de eigen menkunst te ontwikkelen, het eigen paard te beleren voor de wagen, een koetsiersbewijs te halen of veiliger in het verkeer te leren rijden.

Meer dan 25 jaar leidt Robert mensen op voor het koetsiersbewijs, het rijden in het verkeer is daar altijd het belangrijkste deel van de opleiding geweest. Natuurlijk naast het aanleren van de techniek van het mennen zoals Benno von Achenbach deze ooit heeft beschreven. Voordeel is dat het opbouwen van het rijden van een enkelspan, via een tweespan naar een tandem of vierspan, in deze methode is ingebakken.
Eigenlijk kan de les overal plaatsvinden. Tijdens een dressuurles in een bak (individueel of in een groepsles), een rit in het verkeer of een dressuurles in het bos. Altijd zijn er lesmomenten te vinden in de omgeving die u het meeste aanspreekt.
Wat ook altijd geldt is het respect voor het paard en daarmee de aandacht voor het juist functioneren van tuig, wagen en koetsier.
Ook als u een lezing of een speaker nodig heeft kunt u bij In-de-hand terecht.
Ontwikkelen is vanuit je kwaliteiten werken aan je 'valkuilen', dus kritiek werkt alleen in combinatie met een compliment
Privé
Een ieder die zichzelf wil ontwikkelen, problemen wil oplossen of doelen wil halen kan bij In-de-hand terecht.
De In-de-hand Groeicirkel is een uniform (proces) hulpmiddel dat de diensten van In-de-hand in kaart brengt maar ook de verschillende fases die iemand doormaakt als hij zich ontwikkeld. De dienstverlening bestaat uit coaching, counseling, training en sparren. Altijd wordt uitgegaan van U, u bezit meer antwoorden dan u opmerkt, u bepaalt uw doel, u doet het werk. In-de-hand zorgt voor beweging en kennis waar nodig, u zorgt voor het sturen!
Het grote verschil met de zakelijke individuele ontwikkelingstrajecten is dat u het traject zelf betaald. U krijgt dezelfde kwaliteit, dezelfde mogelijkheden en het kan en mag ook over werkgerelateerde thema's gaan. Als uw ontwikkeling een oefening met paarden kan gebruiken, is ook dat gewoon te regelen. Ook u krijgt een offerte zodat het duidelijk is wat we gaan doen en welke afspraken we maken. En op enig moment krijgt u een factuur waarmee u In-de-hand kunt betalen.
Niets is goed én niets is fout! Het werkt of het werkt niet!
Het gaat nooit fout op het moment dat het fout gaat....maar altijd in de periode ervoor!
Je kan teveel sturen (dwangbuis, onvrij, onveilig), te weinig sturen (chaos) of voldoende sturen (samenwerken en ontwikkelen).
In alle gevallen geldt dat diegene die gestuurd wordt, ervaart hoe wordt gestuurd.
Aan de bestuurder om zich daaraan aan te passen voor het beste resultaat.
Coaching en Counseling, twee van hetzelfde?

Coaching en counseling worden vaak onder één noemer geplaatst. Volgens mij is dit niet helemaal juist. Beide beginnen anders en hebben een ander doel. Wel liggen beide in elkaars verlengde en lopen daardoor regelmatig in elkaar over. Confronterend zijn ze beide (zeker als er paarden bij gebruikt worden).

Onder coaching versta ik een opbouwend traject. Er is misschien nog geen richting aan het begin van het traject, u weet alleen zéker dat u iets wilt gaan bereiken. Persoonlijke ontwikkeling, een nieuwe baan, op een nieuwe manier in het leven staan, van alles is mogelijk. Uw start is vanuit een redelijk neutrale situatie; u hoeft het niet, maar u wilt het.

Bij counseling wordt vaak gestart vanuit een probleemsituatie. U bevindt zich in een situatie waar u een probleem mee heeft. Of u ervaart dat de omgeving problemen heeft met u en dat wilt u veranderen. Bij counseling wordt vaker een 'moeten' gevoeld. 'Zo kan het niet langer.' 'Ik wil dit niet meer.' Uiteraard is ook hier van belang wat ú wilt. Alleen moet er nu ook nog met het (recente) verleden worden afgerekend. Dit vraagt van de coach/counselor extra aandacht.

Regelmatig lopen de termen coaching en counseling op door elkaar heen. Op deze website worden de termen ook door elkaar heen of tegelijk gebruikt. Hoewel het specialisme counseling is, kunt u voor beide vormen terecht bij In-de-hand. Al dan niet met het gebruik van confronterende paarden.
Visie
Persoonlijke groei en bijdragen aan de groei van het bedrijf of de vereniging waar men werkt, dragen bij aan het welzijn van een persoon. Bij groei hoort ook afbreken van belemmeringen. Dit kan alleen in een veilige, empathische, respectvolle en objectief spiegelende omgeving. Deze omgeving bieden aan personen en teams, om zo bij te dragen aan hun verandering en groei, draagt bij aan mijn eigen groei en welzijn. Dus niet denken in goed/fout, onschuldig/schuldig maar in wat is er én wat werkt en wat niet! Mijn groei zet ik vervolgens weer in om personen en teams een veilige, empathische, respectvolle en objectief spiegelende omgeving te bieden voor persoonlijke groei en welzijn. Een groeicirkel.

Missie
Het is mijn missie om mijn kennis en ervaring van mennen, werken met paarden én counselen te combineren. Daarbij zet ik de volgende kwaliteiten in:
- empathie;
- actief luisterend;
- analyserend en beschouwend;
- respectvol naar mensen toe;
- confronterend;
- enthousiast en optimistisch;
- balancerend tussen globaliseren en detailleren;
- creatief én
- doelgericht.
Zo zet ik mijn kwaliteiten in om mijn visie vorm te geven.

Robert , In-de-hand's choices:

Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit