Follow

Jeden z największych mankamentów to tysiące niekontrolowanych kont botów głównie azjatyckich, które w znaczący sposób utrudniają poszukiwanie wartościowych nowych treści. No cóż niekontrolowana otwartość już tak ma.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!