Jak wchodzicie na zabka.pl to pokazuje Wam się takie okienko jak po prawej, czy takie jak po lewej? 🤔

@midline Po wyłączeniu uBlocka i JSRestrictora pokazuje się to bardziej rozbudowane.

Follow

@Eryk @midline mamy chyba do czynienia z tak zwanym "testem A/B"

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!