از عقده هام اینه ک توت کنم لاک زدم
بعد ملت زیرش بگن وای چ قشنگ وبوست کردم، ولی نهایتا یه شعری کصشعری چیزی میگم، کسی عم به تخمش نمیگیره!

این گروه چیه یکی برام‌توضیح بده
زود
تند
سریع

اون اول فقط برا توت کردن اومدیم ولی الان چی

یه لیوان دوغ از یه مشت ماست درست میشه

بعد نمره ده گرفتن تو اول دبستان هیچ نمره ای اذیتم نکرد

وقتی اینهمه دختر خشگل هست چرا با کراش زدن رو چندتا خودتونو محدود میکنید

ادم تلاش کنه خدا خودش براش درست میکنه هرچی بیشتر تلاش کنی بیشتر به موفقیت نزدیک میشی

قبولی شک نکن ما دعات میکنیم خودتم که درسارو ترکوندی پس نگران نباش

اهان موفق باشی بعدا کنکور با شیرینی قبولی بیا :دی

از اینکه اینجا پایدارید خوشحالم

@goli_mo دختری دیگه استادا به پسرا کمک میکنن

@goli_mo میگم ترم اخرم استاد کمک کن دوباره این راهو نیام

ببینید کی اومده
من خسته از بی نوتیفی

فکر کن تاز میره یاهو میگه احمد ۲۰ مشهد سینگل اصل پلیز :))

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit