Mastodon és la prova fefaent que si poguessin tornar enrere i començar la vida de bell nou, tornaríem a transitar pels mateixos camins i a cometre els mateixos errors.

Si no hi ha fotos d'aiguats, no és la meva xarxa social.

Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!