Follow

RT @CSpange
En ungdom jeg kjenner er medlem av Grønn Ungdom og vegetarianer. Helt oppriktig i alt h*n gjør og sier.

Spurte meg "har lyst til å ha twitterkonto" og hjertet mitt sank.
Svarte;
"vent noen år til du orker den massive fordømmelsen du skal få. Twitter er ikke moden for deg ennå".

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!