Follow

@stux you also run nederland.social right? It's down for a few days.

Β· Β· Fedilab Β· 2 Β· 0 Β· 0

@sexybiggetje dat is ambetant, maar wss ook weer het grootste nadeel van deze opzet.

@sexybiggetje @stux Daarom gewoon je eigen omgeving maken, met friendica bv kan iedereen die ook een wordpress kan hosten een eigen activitypub ding starten.

@michel @stux

Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik focus mij op andere dingen, niet iedereen hoeft alles te self-hosten en onderhouden.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!