Follow

@michel Wel een beetje grof, foto's van 2500px laden voor een weergave van 250px.

· · Web · 1 · 0 · 0
@sexybiggetje Owja nog niet opgelet , eens kijken waar het fout gaat.
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!