Some with milk in the sun, in a very old cup. This cup is literally older than me.

@sexybiggetje Ha! Ik herken deze mok. Veel koffie uit gedronken thuis bij mijn beste vriend. Mooie herinneringen!

Follow

@Ontwerpfabriek ik heb deze twee nog net kunnen redden van de vuilnisbak toen mijn vader hun zaak verkocht. Heel blij mee :D

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!