آخرین خداحافظی پایان رابطه نیست، هروقت دیدی یروز گذشت و به یادش نیوفتادی اون روز تازه اون رابطه تموم شده

سرمایه گذار هم باید حرفه ای باشه
باهر کی پولداره کار نکنید

با پول نمیشه ندونم کاریو جبران کرد

تخفیف عجیب

ده هزار تومن تخفیف برای خریدهای بالای 20 هزار تومن!
ارسال رایگان در تهران

کد تخفیف: fetr96

mootanroo.com

"اى خواجه چه جويى ز شب قدر نشانى
هر شب شب قدر است، اگر قدر بدانى "

ماستودون یا مستودون یا مستندن

تو مترو ژیلت ۵سیخ میفروشن
5تیغ مگه نیست؟

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit