@EvitaObdu Està molt bé recordar que la plantilla d'infiltrats segurament és més amplia del que ens pansem. Sembla però que estiguis difonent un video d'aquests dies. :(

@sim6 Hostia smb això dels infiltrats, jo ja no sé si paranoia meva, pujant Balmes, desde la parada de FGC, a cada cantonada un paio vestit de carrer amb mans lliures, de cable (collons que ja tothom porta bluetooth) i parlant en castellà sense deixar de mirar els grups de gent... Ni fumant ni re... Allà plantats... @EvitaObdu

@joderquedificil @EvitaObdu Això son agens de paisa que informen i van vestits de peisà per tal de no cridar l'atenció. Infiltrat seria posar-se en mig fent-se passar per un més.

@joderquedificil @EvitaObdu
Ambdos segur que hi son, no es paranoia, son protocols establerts als manuals, però el problematic és l'objectiu :(

@sim6 les he vist abans! M'he quedat flipat!! I a sobre un es torna enrera per agafar el que sigui... @EvitaObdu

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!