Follow

| Google, acusada d'espiar l'alumnat català ves.cat/er9P Un escrit de la Fiscalia General de Nou Mèxic (Estats Units) desvela que la multinacional tecnològica recopila dades de les menors a través de la seva eina G Suite for Education per utilitzar-les amb finalitats publicitaries. Pares i mares d’alumnat català, juntament amb la plataforma Xnet, ja havien denunciat aquests fets ara fa uns mesos. Per Albert Alexandre, via @La_Directa

· · Web · 3 · 21 · 5

@nestort @sobtec @tuttle Es preveu publicar algun vídeo o àudio de les ponències? Sempre hi ha la gran feina de la @SeguimFils però normalment és text el que publiquen, si no m'erro

@enavarreteb aquest any gravarem només el so de les xerrades i el publicarem a posteriori juntament amb les presentacions

@enavarreteb @nestort @sobtec @tuttle es prendran #ApuntsEnObert
No sabem si es faran enregistraments, però si es fan també s'incorporaran a les pàgines de Teixidora.net
I si els ponents publiquen les diapos (recomanem fer-ho Archive.org) també s'hi poden enllaçar. teixidora.net/wiki/Sobtec2020

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!