Follow

Neix PixelDroid! El primer client Android per a Pixelfed (versió alpha) que ja podeu descarregar o compilar vosaltres mateixos!

Pixelfed és una molt bona alternativa descentralitzada i open-source a Instagram.

pixelfed.org/

github.com/H-PixelDroid/PixelD

@sisco_garcia L'he provat i funciona prou bé! Més àgil que via web...

@sisco_garcia no em deixa entrar, s'em tanca l'aplicació. Us passa igual?

@eledu79 ji he pogut entrar sense problemes (he hagut d'obrir el pixelfed en un navegador per autoritzar que l'app el gestione però m'ha funcionat

@sisco_garcia si, jo en autoritzar a l'app s'em penja i ja no avança, provaré més tard. Mercii

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!