Follow

@giorgiograppa @SerendipiaBCN@mastodont.cat @EvitaObdu @rcarreras d'acord, però com està això de fer 3-4 paelles de 2 pax per la gent d'aquest fil? Sembla que ens vols ensarronar amb la batalleta i escaquejar-te també aquesta vegada :P

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!